ZKAMENĚLÉ DŘEVA

Zkamenělé dřevo, fosilní dřevo nebo araukarit (od latinského názvu často objevovaných zkamenělých blahočetů) je název pro speciální typ zkamenělin suchozemských rostlin. Jedná se o výsledek permineralizace stromů, které proces přeměnil v kameny. Všechny organické materiály ve stromě byly přeměněny na minerály, především křemičitany, jako např. křemen, ale byla mu ponechána původní dřevěná struktura. Na rozdíl od ostatních fosilií, které jsou často pouze otisky, se jedná o třídimenzionální reprezentaci původního organického materiálu. Proces kamenění probíhá pod zemí, kde je dřevo pohřbeno pod sedimenty, které ho chrání nedostatkem kyslíku, který by jinak dřevo rozložil. Minerální vody proudící přes sedimenty uskladňují v buňkách rostliny minerály a jak lignin a celulóza v rostlině slábnou, vytváří se na ní kámen.

Obecně dřevu trvá sto let, než zkamení, což se musí stát před jeho rozkladem. Lesy, které jsou známé výskytem zkamenělého dřeva, se nazývají zkamenělé lesy. Dobrým příkladem je národní park Petrified Forest.

Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation

 

                  Lokalita -   STUDENCE  (Studenec)   684gr.

 

 

                   Lokalita - OČIHOV U PODBOŘAN      656gr

 

                            Lokalita - Nová Paka  802gr.

 

          185gr. z LÍNĚ U PLZNĚ   ohlazené přírodou

 

             Lokalita - ZBUCH  (Plzeňský kraj) 

 

  fosilní dřevo

  Lokalita : obec  Zaječí (okr.Břeclav)     šterkovna     

 

 

Language selection here!!!

 

 
Zkamenělý kmen v národním parku Petrified Forest

 

 

 
Zkamenělá kláda na pobřeží zálivu Curio Bay na Novém Zélandu
 
Zkamenělý strom na řeckém ostrově Lesbos
 

 

 

 
 
 
 
TOPlist