Podmínky vzniku zkamenělin

Zachování se zbytků organismu v podobě fosilie je situace velmi náhodná a k tomu aby proběhla je nutné splnění několika podmínek.

Vždy když nějaký živočich uhyne podléhá jeho tělo ihned rozkladu a většinou rychle zmizí. Takže, aby se alespoň část organismu zachovala musí být splněna řada podmínek a díky tomu je vznik zkameněliny něčím vyjímečným, a proto fosilní společenstvo zdaleka neodpovídá celkovému původnímu společenstvu, ale i tak nám zkaměněliny poskytují spoustu informací o vývoji života na Zemi.

Samotný organismus musí být schopný fosilizace. Zejména musí obsahovat pevné a odolné části, protože ty měkké se velmi rychle rozkládají. Organismy, které jsou tvořeny jen měkými tkáněmi mají šanci stát se zkaměnělinou velmi velmi malou a to jen za velmi specifických podmínek, ale spíše často nalézáme jen stopy po jejich činnosti - ichnofosilie.

 

Tělo musí být co nejříve po uhynutí uchráněno před rozkladnými procesy. Toto v drtivé většině případů zajistí překrytí organismu sedimentem. Vrstva usazenin se mnohém lépe tvoří ve vodním prostředí něž na souši, proto většina zkamenělin pochází z oceánů, moři a jezer (ať už tam organismy žily nebo byly splaveny). Na souši může zakrytí organismů nastat např. při sopečných erupcích nebo písečných bouřích a také se často uchovávají zejména zbytky obratlovců v jeskyních, ale i tam hraje roli voda, která kosti zakryje jílovitými usazeninami.

 

Charakter sedimentu také podmiňuje vznik zkaměneliny. U něj záleží na mnoha faktorech. Např. čím jemnozrnnější materiál tím lépe. Také je lepší pro vodu nepropustný sediment než sediment propustný. Velmi důležitý je i chemismus sedimentu ve vzathu k chemismu ogranického zbytku. V sedimentu se také musí nacházet přiznivé minerální roztoky, aby postupně nahrazovali organický zbytek.

 

Jestliže jsou tyto podmínky splněny může nastat proces fosilizace, ale další osud zkameněliny je spjat s osudem sedimentu, což znamená, že jestli se dostane sediment do velkých tlaků a teplot, může být fosilie zničena. Takto bývají fosilie nenávratně zničeny zejména ve starých horninách.
 

 

 

Language selection here!!!

 

Co je dekortikát???

Dekortikát je část kmene plavuně se sloupanou kůrou.

Nebo tak nazýváme také spodní části plavuňí,kde je již vzor nečitelný.

 
 
 
 
TOPlist