ULODENDRONY

Řád Cyclostigmatales

Čeleď Ulodendraceae

Rostliny stromovitého vzrůstu mají kmen obvykle nevětvený, nejvýše na konci jednou ve dvě ramena rozvětvený. Listy, které na něm vyrůstaly, byly čárkovité, jednožilné, na bázi ztloustlé. Přecházejí v listové polštářky kosočtverečného tvaru, proto jsou vlastní listové jizvy značně nezřetelné, patrna je jen stopa po cévním svazku a podélně nebo příčně oválný obrys listové jizvy. Listy nemají jazýček. Výtrusnicové šištice vyrůstaly na zvláštních plodných větvích, umístěných na kmeni ve dvou vertikálních řadách. Po odpadnutí zanechávaly velké kruhovité nebo eliptické jizvy. Kořenonosné orgány jsou typu  Stigmaria.

 

Ulodendron minus Lindley et Hutton

Kmeny jsou silné až 10 cm, pokryty kosočtverečnými až šestiúhlými listovými polštářky. Listy jsou čárkovité, na konci zašpičatělé, dlouhé asi 15-30 mm, neopadavé. Na kmenech jsou patrny velké, oválně miskovité jizvy po opadlých fertilních větvích, umístěných ve dvou podélných řadách.

Výskyty: vrstvy sušské a doubravské.

 

Ulodendron majus Lindley et Hutton

Kmeny jsou silnější než u předcházejícího druhu, až několik desítek centimetrů, s kosočtverečnými listovými polštářky, na vrcholu poněkud zaoblenými. Listy jsou dlouhé až 25 cm, jehlicovitého tvaru. Jizvy po fertilních větvích jsou velké, miskovité, téměř kruhovitého obrysu a jsou hustě seřazeny nad sebou. Tento druh se od předcházejícího liší mohutnějšími rozměry všech částí.

Výskyt: souvrství ostravské.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 

Ulodendron majus

Důl Paskov ...lokalita Staříč starší Karbon stáří 325-327 mil.let

 

Ulodendron

..... Jizvy po opadavých spodních větvích .

Lokalita Karviná důl Darkov - 40.sloj hloubka cca 1100m ČR

 

Language selection here!!!

 
 
 
 
TOPlist