Sphenopteris Brongniart

Skupina zahrnující listy, jejichž úkrojky posledního řádu mají opak-klíovitý až okrouhlý tvar, s vidličnatou až zpeřenou žilnatinou. Bývají často značně vypouklé a na okrajích většinou různě členěné. Vějíře listové mívají nečastěji zpeřenou stavbu. Některé typy (skupina Eusphenopteris) však mají hlavní vřeteno vidličnatě rozvětveno ve dvě symetrická ramena, zpeřeně olistěná; také nerozvětvená část hlavního vřetena nese vějířky vyššího řádu. Ke sphenopteridám náleží mnoho kapradin, ale též řada pteridosperm; mnohé listy známe jen ve stavu sterilním.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 
 
 
 
TOPlist