Sphenopteris (Renaultia) schatzlarensis Stur

Listy jsou 3x zpeřené. Jsou široce trojúhelníkovitého tvaru, na konci Spičaté, dělené v protáhlé, kopinaté vějířky, složené z 5 - 7 lístků, které mají okrouhlý až vejčitý obrys; na bázi jsou zúžené. Četnými hlubokými zářezy jsou členěny v úzké opak-klínovité úkrojky, na okrajích ještě dále členěné v zoubkovité ušty. Je jich žilnatina je zpeřená, nejasná, postranní žilky končí po jedné v úkrojcích. Lístky jsou jemná, volně rozložené, vzájemně se nedotýkají. Tenká vřetena jsou hladká a slabě zklikacená. Na bázi vějířů vyrůstají anadromní aflebie v podobě dosti velkých lístků, rozčleněných v jemné úkrojky. Fertilní listy jsou typu Renaultia s vejčitými sporangiemi na koncích žilek úkrojků, které postrádají prstenec.

Výskyt: vrstvy sušské a doubravské.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 

Sphenopteris schatzlarensis - svrchní karbon - Polsko - Krupinski

 
 
 
 
TOPlist