Sphenopteris adiantoides

          Sphenopteris (Heterangium) adiantoides Schlotheim

Velké zpeřené vějíře jsou složeny z dlouze trojúhelníkovitých vějířků, dělených v ploché lístečky kopinatého nebo deltoidického až opak-klínovitého tvaru. Jsou dosti velké (dlouhé až 7 mm) a širokými zářezy členěné ve 4 - 5 Jednoduchých nebo dvojitých, úzce opak-klínovitých úkrojků, na konci zaokrouhlených. Jejich žilnatina je většinou nezřetelná, je zpeřená, žilky jsou vidličnatě děleny a do každého úkrojku vniká po jedné žilce. Lístky přisedají na vřetena zúženou bází dosti řídce od sebe, šikmo dopředu nakloněny. Tvoří navzájem pěknou mozaiku. Je to velmi charakteristický druh, snadno odlišitelný od všech ostatních sphenopterid. Určitá podobnost je snad s kulmským druhem Heterangium dissectum Stur, jehož lístky jsou řídce děleny v úzké, skoro čárko vité úkrojky, špičatě zakončené.

Výskyt: vrstvy petřkovické, hrušovské, jaklovecké a porubské. Vůdčí druh pro podstupeň namur A.        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61     Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

   

 

Language selection here!!!

 
 
 
 
TOPlist