Sigillaria elegans Brongniart

 

Polštářky jsou pravidelného šestibokého tvaru, často jsou více protaženy do šířky než do délky. Boční úhly jsou proto velmi ostré. Listové jizvy zaujímají skoro celou plochu polštářků. Horní okraj bývá obloukovitě prohnut a také dolní rohy jsou zpravidla zaobleny. Nad středem jizvy jsou tři malé jizvičky, střední tečkovitá a dvě boční půlměsíčité. Od bočních rohů jizvy sbíhají dolů dvě rovné linie, které jsou výrazné u dobře uchovaných exemplářů.

Nejvíce se podobá druhu Sigillaria mammilaris Brongniart, má však ve srovnání   s ním plošší polštářky, širší listové jizvy a vrásčité skulptury zcela scházejí.

Výskyt: souvrství ostravské a vrstvy sedlové a sušské.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 

 

Language selection here!!!

 
 
 
 
TOPlist