Sigillaria davreuxi

Sigillaria davreuxi Brongniart

 

Polštářky jsou úzké, protáhlé. Jejich podélné řady jsou odděleny klikatě zvlně-nými rýhami. Jizvy po listech zaujímají téměř celou jejich šířku, jsou šestiúhlé, mírně protáhlé, k vrcholům zúžené. Dolní rohy mají zpravidla zaoblené. Od spodních rohů jizvy sbíhají dolů dva krátké pruhy příčných vrásek, však mohou také zcela vymizet. Jizvy leží dosti blízko nad sebou.

Podobá se druhu S.mammilaris Brongniart. Ve srovnání s ním má však jizvy protáhlejší a jejich dolní okraj tolik nevystupuje z reliéfu. Podélné řady polštářků jsou odděleny vyrovnanějšími brázdami.

Výskyt, vrstvy sušské a doubravské.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 
Nová fotogalerie

Language selection here!!!

 
 
 
 
TOPlist