Sigillaria mammilaris Brongniart

 

Listové polštářky jsou výrazně šestiúhlého tvaru, jsou uspořádány v podélných řadách oddělených klikatými rýhami. Jizvy po listech jsou pravidelné ho šastiúhlého tvaru, obvykle mírně protažení do délky a k vrcholu zúžené. Horní rohy jizev bývají oblé, horní okraje se zářezem. Jizvy zaujímají téměř celou šířku polštářků a jsou od  sebe vzdá-leny jen několik milimetrů. Často bývá část jizvy značně redukována, takže jizva má pak trapezoický až zvonovitý tvar. Také bývá někdy silně vypouklá, není to však podstatným znakem popisovaného druhu. Pod jizvami se někdy uchová i příčné vráskování, uspořádané ve dvou podélných řadách. Je však většinou nezřetelné.

Výskyt: vrstvy sušské a doubravské.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 

Sigillaria cf.mamillaris........motiv kůry stromu

 

Krásná kresba na kmínku Sigillaria mamillaris.Preparovat ho nebudu.Zůstane na místě.

 

Sigillaria mamillaris - Krásně víditelné rozvětvení kmínku Sigillaria mamillaris

 

Language selection here!!!

 

--------------------

Zdeněk V.Špinar . Kniha o pravěku . 2 přepracované vydání . Praha: Albatros . vydáno 1988 . str. 252 . ISBN 13-722-88 14/56

 
 
 
 
TOPlist