Řád Selaginellales

 

     Čeleď Selaginellaceae

           (Vranečkovité)

 

Zahrnuje rostliny bylinné s tenkou plazivou lodyhou, bohatě vidličnatě větvenou, která nese spirálně sestavené nebo vstřícné lístky, tvořící čtyři podélné řady. Lístky jsou drobné, kopinaté, jednožilné a mají na spodině horní strany šupinovitý jazýček. Na konci větévek vyrůstají čtyřhranné šištice, složené ze sporofylů, nesoucích naspodu na své svrchní straně po jedné výtrusnici. V horní části klasu jsou sporofyly se samčími výtrusnicemi - mikrosporangiemi (mikrosporofyly) a ve spodní části s výtrusnicemi samičími (makrosporofyly).

Fosilní nálezy jsou poměrně vzácné. Ojedinělé nálezy, které pocházejí z karvins-kých vrstev, nejsou dosud blíže určeny a zpracovány.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 

Vraneček

 

Wikipedie:Jak číst taxobox Vraneček

Vraneček zoubkatý (Selaginella denticulata)
Vraneček zoubkatý (Selaginella denticulata)
Vědecká klasifikace
Říše: rostliny (Plantae)
Podříše: cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení: plavuně (Lycopodiophyta)
Třída: vranečky (Selaginellopsida)
Řád: vranečkotvaré (Selaginellales)
Čeleď: vranečkovité (Selaginellaceae)
Rod: vraneček (Selaginella)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Vraneček (Selaginella) je rod vytrvalých rostlin řazených do příbuznosti plavuní (Lycopodiophyta). Je jediným žijícím rodem čeledi vranečkovité (Selaginellaceae) a řádu vranečkotvaré (Selaginellales).

Tento rod je velmi variabilní, vedle nízkých typů připomínajících trávník, existují vzpřímené nebo šplhavé typy. Je známo na 700 druhů vranečků, většina z nich je rozšířena v tropech. Dříve se v Česku vyskytovaly 2 původní rody: vraneček brvitý (Selaginella selaginoides) a vraneček švýcarský (Selaginella helvetica). Dnes v České republice roste již pouze jeden druh, a to vraneček brvitý.

 
Vraneček brvitý (Selaginella selaginoides)

 

 

Popis

Lodyhy jsou tenké, vzpřímené, vláknité asi 3-10 cm dlouhé. V dolní části jsou nepravidelně vidličnaté a větvené v řídkých trsech. Lodyha má krátce plazivý hlavní stonek. Listy jsou všechny stejného tvaru, elipticky kopinaté až vejčité, zašpičatělé, třásnitě zubaté, spirálně uspořádané s jedním cévním svazkem. Listy na lodyze směřují do všech stran. Na konci lodyh vytvářejí listy výtrusnice, které jsou seskupené do klasů. Výtrusnicové klasy jsou nezřetelně odsazeny od olistěné lodyhy. Sporofyly jsou nepatrně větší než lodyžní listy s bledě zeleným až žlutohnědým nádechem. Výtrusnice jsou rozdílné velikosti a s odděleným pohlavím. Samčí mikrosporangia, v horní části klasu, a samičí makrosporangia se nalézají na téže rostlině. Doba zralosti výtrusů je v měsících červenec až srpen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation

 

Language selection here!!!

 
 
 
 
TOPlist