ichnofosílie  neboli ichnit je stopa po organismu. Obor zabývající se jejich studiem se nazývá ichnologie (paleoichnologie).  Zvláště časté jsou stopy po lezení bezobratlých živočichů nebo jejich vrtání do dna.

 

    Etologické rozdělení ichnofosílií:

Cubichnia - stopy po odpočinku živočichů v klidovém období.  Do této skupiny patří například odpočinkové stopy hvězdic nebo jiných  živočichů.

Repichnia - stopy po lezení. Tyto stopy zaznamenávají většinou pohybovou aktivitu živočichů.

Pascichnia - stopy po pastvě.  Jedná se o stopy vzniklé při orientovaném požírání substrátu.

Agrichnia - stopy po kultivaci. Jedná se o stopy vzniklé pěstováním organismů za účelem pozdější konzumace.

Fodichnia - stopy po projídání sedimentu.Stopy vytvořené organismy žijícími v substrátu při prožírání sedimentu.

Domnichnia - obytné struktury. Jedná se o doupata vytvářená organismy žijícími v substrátu.  Jedná se o různé tunely a chodby v sedimentu.

Fugichnia -stopy po úniku. Tyto stopy vznikají panickým únikem organismu ....např.únik před predátorem.

 

 

 

              vzorek č.1 zkamenělé kapky deště

 

                            vzorek č.2 zkamenělé kapky deště

            na posledním obrázku jde jasně vidět tři barvy

                          kůru...dřevo...kámen

 

 

                    Cordaites sp. ichnofosílie - vrtba živočicha

 

Cordaites sp. Ichnofosílie - vrtba nějakého živočicha... červa,/červotoč?lýkožrout?

Napadené by mělo být lýko Kordaitu.Kdybychom použili elektronkový mikroskop viděli bychom to vyplněné koprolitem.Jedná se tudíž o jednu s druhů Ichnofosílií.

 

Dekortikát Sigillaria sp. - Spodní kůra se zřetelnou vrtbou nějakého živočicha .

 

Language selection here!!!

 

  Cordaites sp. ichnofosílie - vrtba živočicha

 

Cordaites sp. Ichnofosílie - vrtba nějakého živočicha... červa,/červotoč?lýkožrout?

Napadené by mělo být lýko Kordaitu.Kdybychom použili elektronkový mikroskop viděli bychom to vyplněné koprolitem.Jedná se tudíž o jednu s druhů Ichnofosílií.

 
 
 
 
TOPlist