Pecopteris plumosa Artis

Velké vějíře jsou několikrát lichozpeřené. Postranní vějířky jsou úzké, protáhle trojúhelné, špičatě zakončené. Lístky jsou drobné, trojúhelného až trojúhelně jazykovitého tvaru, přisedají velmi šikmo celou bázi. Vždy se vzájemně dotýkají. Okraj lístků je zřídka celistvý, nejčastěji je vroubkovaně nebo silně laločnatě zařezávaný. Jejich vzhled se však značně mění podle jejich pozice ve vějíři. Žilnatina je velmi jemná, často i nezřetelná; z rovné nebo mírně klikaté žilky se řídce oddělují postranní žilky, které bývají nejčastěji. Jen jednou vidlicovitě děleny. Vřetena jsou slabě tečkována a při své bázi nesou velké členité aflebie, které mají poněkud nepravidelný a nesymetrický tvar a okraje hojně členěné zářezy . Často jsou nalézány i plodné listy nesoucí výtrusnice velmi podobné typu Senftenbergia Corda (ale s velmi chabě vyvinutým prstencem).

Výskyt: vrstvy sedlové, sušské a doubravské.

 
 
 
 
TOPlist