Pecopteris pennaeformis

Pecopteris (Senftenbergia) pennaeformis Brongniart

Vějíře jsou složeny (lichozpeřené) ze střídavých úzkých a dlouhých vějířků, pozvolna se ke konci zužujících. Na vřetena nasedají v pravém úhlu. Jsou několikrát lichozpeřeně děleny v protáhlé vějířky vyššího řádu, postavené vždy kolmo na vřetenech. Lístky jsou většinou drobné, široce jazykovité, někdy však i větších rozměrů, a pak protáhle jazykovité s paralelními okraji a zaokrouhleným vrcholem. Bývají mírné vypouklé, v pravém úhlu na žebrech přisedlé. Jejich okraje jsou rovné nebo mírně zvlněné. Žilnatina je velmi výrazná, zpeřená a hluboce vkleslá do lístků, takže jim dodává jakéhosi kadeřavého vzhledu. Postranní žilky, větvící se kolmo ze střední, bývají husté a 1 - 2 x vidlicovitě dělené. Vřetena jsou silná a výrazně tečkovaná, s podélnou rýhou. Kolmo stojící vějířky a úkrojky dodávají tomuto druhu jakýsi ztrnulý vzhled, podobně jako známe u alloiopterid. Výtrusnice jsou typu Senftenbergia Corda.

Výskyt: vrstvy sedlové, sušské a doubravské. V posledních jsou nejhojnější.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61     Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 

 

Language selection here!!!

 
 
 
 
TOPlist