Neuropteris schlehani Stur

Vějíře dosahují velkých rozměrů. Jsou několikrát zpeřené. Mají široce trojúhelný tvar, vějířky vyšších řádů bývají užší a protáhlejší. Lístky jsou zpravidla úzké, s paralelními okraji, tupě zakončené. Někdy mají i velmi protáhlý trojúhelný tvar. Jsou dosti vypouklé a skládají husté vějířky. Jejich žilnatina se vyznačuje rovnou, silně vkleslou střední žilkou, která dosahuje téměř až do konce lístků. Postranní žilky jsou husté a jemné, odděluji se od střední žilky pod ostrým úhlem, 1-2 x se vidličnatě dělí a ohýbají se do směru kolmého k okrajům lístků. Koncový lístek bývá protáhlejší, avšak přibližně stejného tvaru jako ostatní lístky ve vějíři.

Velká variabilita ve velikosti lístků a někdy i žilnatině vedla mnohé paleontology k zavádění nových druhů, později jen forem. Dosud však není variabilita typické N.schlehani, event. jejich blízkých forem dostatečně vystižena.

V souvislosti s vějíři byla nalezena semena, která jsou typu Rhabdocarpus.

Výskyt: vrstvy sedlové, sušské a doubravské. Velmi hojně.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 

Language selection here!!!

 
 
 
 
TOPlist