Mariopteris acuta Brongniart

Listy jsou protáhle trojúhlého tvaru, na konci špičaté. Vějířky vyššího řádu jsou rovněž trojúhelné, dlouhé, s katadromní stranou vždy více vyvinutou. Lístky jsou vejčité až vejčito-kopinaté, na bázi většinou silně zůžené. Jejich okraje jsou širokými zářezy děleny ve špičaté celokrajné úkrojky, nebo jsou tupě zubaté, zhruba trojúhelného obrysu. Jsou sestaveny na vřetenech dosti blízko sebe a jsou nakloněny dopředu. Ve vrcholových částech vějířů přisedají lístky celou bází a jsou méně členité. Vřetena jsou silná, s podélnou hlubokou rýhou.

Výskyt: vrstvy sedlové, hlavně však sušské a doubravské.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 

kapradina Mariopteris acuta

Calamites cf cistii , kapradina Mariopteris acuta .

 

Language selection here!!!

 
 
 
 
TOPlist