Annularia radiata Brongniart

Lístky jsou čárkovité až protáhle kopinaté, ke konci se zvolna zužují. Jsou seřa-zeny v přeslenu v počtu 8 - 20. Obvykle jsou všechny stejně dlouhé, asi 20 mm, a ve střední části až 2 mm široké. Je známo, že tyto listy náležejí k druhu Calamites ramosus Artis.

Výskyt: hojně ve vrstvách sedlových, sušských a doubravských.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 

Annularia radiata Brongniart

Polsko - odval dolu Krupinski - svrchní karbon

 

 

Annularia radiata Brongniart

doubravské/sušské vrstvy - svrchní karbon - cca  320-321mil. let

Česká republika - Karviná - odval dolu Barbora

 

Language selection here!!!

 
 
 
 
TOPlist