Lepidophloios Sternberg

 

Tento rod má podobný habitus Jako lepidodendron, kmeny však nebývají tak mohutného vzrůstu. Podstatný rozdíl Je v konfiguraci polštářku. Zatím co u lepido-dender jsou poměrně nízké (ploché), u tohoto rodu jsou silně klenuté. Dolní část polštářku Je ohnuta nazpět ke kmeni a překrývá šupinovitě část níže ležícího polštářku. Tak jsou patrny jen vlastní listové jizvy. Ligula je pak v horní části.

Tento rod je dosti vzácný v kulmu, hojnější je až od vestf. stupně do permu.

     Lepidophloios laricinus Sternberg

 

Viditelné části listových polštářků jsou kosočtverečného obrysu, jejich šířka je asi 2x větší než výška. Jsou značně ploché, bez výraznějšího kýlu.

 

Výskyt: celé souvrství ostravské a karvinské.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 

Lepidophloios Sternberg

Ukázka pár vzorků Lepidophloios Sternberg . Na některých vzorcích lze vidět jizvičky po opadlých výátrusných šišticích . Ty jsou kolem kmínku rozmístěny šroubovicově .

 

Language selection here!!!

 

Krajinky - Karbon

autor: Jiří Svoboda

 
 
 
 
TOPlist