Lepidodendron obovatum Sternberg

 

Kosočtverečné polštářky jsou téměř izodiametrické, až delší než širší, boční rohy mají zakulaceny, dolní a horní mírně protaženy a na konci zahnuty na protilehlé strany. jsou hustě stěsnány vedle sebe, oddělují je ostré rýhy. V horní třetině polštářku je listová jizva, která je nízká, do šířky protažená, na horní straně obloukovitá; dolní úhel Je velmi široký, boční rohy jsou ostré a výrazné. Vycházejí z nich postranní kýly, které se obloukovitě zahýbají dolů a dosahují okraje polštářku až pod jeho nejširší částí. Podélný kýl bývá v dolní polovině polštářku zpravidla výrazně příčně rýhován. Polštářky na tenkých větévkách jsou vždy drobnější, zcela izodiametrického tvaru.

Výskyt: celé souvrství ostravské a karvinské.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 

Language selection here!!!

 
 
 
 
TOPlist