Lepidodendron aculeatum Sternberg                       

Polštářky jsou kosočtverečně vřetenovitého tvaru, často značně protáhlé do délky. Poměr délky k šířce je asi 3 : 1. Polní a horní rohy polštářku jsou vždy ostré, silně vytažené a ohnuté na protilehlé strany. Vzájemně je oddělují ploché pásy kůry, pokryté drobnými kosými vráskami, které však u mladších kmenů zpravidla scházejí. Listová jizva leží něco nad středem polštářku, je kosočtverečná, s obloukovitým horním okrajem. Z jejich bočních rohů sbíhají dolů obloukovitě prohnuté postranní kýly. Podélný kýl bývá občas v dolní části polštářku příčně rýhován.

Tento druh bývá někdy dosti podobný druhu L.obovatum Sternberg, od něhož se odlišuje delšími a užšími polštářky.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

  FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 

 

Lepidodendron aculeatum

Polsko - odval dolu Krupinski - svrchní karbon

Krásně do červena propálený vzorek .

 

Lepidodendron aculeatum

Důl Darkov - sedlové vrstvy 40, sloj 1000-1100 m

svrchní karbon - cca 323 mil. let

 

Language selection here!!!

 

kresba Lepidodendronu

 

Lepidodendron aculeatum

Důl Darkov - sedlové vrstvy 40, sloj 1000-1100 m

svrchní karbon - cca 323 mil. let

 

 
 
 
 
TOPlist