Krumvíř

 

Lokalita Krumvíř se nachází ve ždánické  jednotce vnější skupiny příkrovů flyšového pásma  Západních Karpat.  Je známá zejména nálezy hlubokovodních ryb a flóry.Karpaty tvoří pásemné pohoří s výrazným obloukovitým průběhem, které plynule navazuje na Alpy. Podle geografické pozice jednotlivých oblastí Karpat se dělí na Západní, Východní a Jiţní. Úsek pohoří, který zasahuje na území České republiky, je řazen ve smyslu toh oto členění k Západním Karpatům.

zdroj zde:

http://is.muni.cz/th/379938/prif_b/Bakalarska_prace.pdf

 

Nálezené fosílie

 

Language selection here!!!

 
 
 
 
TOPlist