Kořenové systémy Lepidodendronů

Kořenovým systémům zvaných též Stigmaria věnuji samostatný odíl.Na našem území nalézáme dva druhy stigmarií.Jejich názvy jsou ficoides a stellata.

 

Stigmaria rugulosa Gothan

Stigmaria rugulosa Gothan

 

Povrch větví je mezi jizvami po koříncích (přívěscích) pokryt nepravidelným, mírně zvlněným rýhováním, které bývá místy přerušováno. Kolem jizev probíhají vrásky bez přerušení, jen se více ohýbají.

Výskyt: vrstvy sedlové, sušské a doubravské.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 

 

Stigmaria rugulosa Gothan neg.+poz.

 

Stigmaria ficoides Sternberg

Stigmaria ficoides Sternberg

 

Větve jsou zcela hladké, mají na povrchu jen kruhovité jizvy po opadlých koříncích (přívěscích). Často se uchovaly i s kořínky (přívěsky).

Tento druh je znám od spodního karbonu až spodního permu. Poněvadž je nepravděpodobné, aby při tak velkém stratigrafickém rozpětí náležel jednomu druhu lepidophyt, považuje se za společný typ pro více lepidofytních skupin.

Výskyt: celé souvrství ostravské i karvinské. Hojně.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 

 

Stigmaria ficoides Sternberg

 

Language selection here!!!

 
 
 
 
TOPlist