ichnofosílie  neboli ichnit je stopa po organismu.Obor zabývající se jejich studiem se nazývá ichnologie (paleoichnologie). Zvláště časté jsou stopy po lezení bezobratlých živočichů nebo jejich vrtání do dna.

 

                První ichnofosilie...        zkamenělé kapky dešťe

 

    Etologické rozdělení ichnofosílií:

Cubichnia - stopy po odpočinku živočichů v klidovém období. Do této skupiny patří například odpočinkové stopy hvězdic nebo jiných  živočichů.

Repichnia - stopy po lezení.Tyto stopy zaznamenávají většinou pohybovou aktivitu živočichů.

Pascichnia - stopy po pastvě.Jedná se o stopy vzniklé při orientovaném požírání substrátu.

Agrichnia - stopy po kultivaci.Jedná se o stopy vzniklé pěstováním organismů za účelem pozdější konzumace.

Fodichnia - stopy po projídání sedimentu.Stopy vytvořené organismy žijícími v substrátu při prožírání sedimentu.

Domnichnia - obytné struktury.Jedná se o doupata vytvářená organismy žijícími v substrátu. Jedná se o různé tunely a chodby v sedimentu.

Fugichnia -stopy po úniku.Tyto stopy vznikají panickým únikem organismu ....např.únik před predátorem.

 

 

 

Language selection here!!!

 

vrtba - Ichnofosílie

 
 
 
 
TOPlist