Discosauriscus austriacus

nebo též Letoverpeton moravicum

Taxonomické zařazení:
Říše: Animalia - živočichové
Kmen: Chordata - strunatci
Podkmen: Vertebrata - obratlovci
Nadtřída: Tetrapoda - čtyřnožci
Třída: Amphibia - obojživelníci
Podtřída: Labyrinthodontia - vráskozubí
Řád: Anthracosauria (nebo Seymouriamorpha)
Čeleď: Discosauriscidae
Rod: Discosauriscus


Druh: (podle literatury se na lokalitě vyskytují všechny tyto tři druhy vyhynulých krytolebců, nedokáži je ale rozeznat) Discosauriscus austriacusDiscosauriscus potamites a Discosauriscus pulcherrimus

Popis:
Discosauriscus byl malý prvohorní dravý obojživelník, který se před 300 milióny lety vyskytoval v bažinatých a močálovitých oblastech střední a západní Evropy. Nejlepší zkameněliny však pocházejí z Boskovické brázdy.

Krytolebci měli plochou, trojbokou hlavu, krytou kostěnými deskami (odtud jejich jméno). Jejich čelisti byly opatřeny až 43 ostrými zuby. Měli relativně dlouhý ocas a čtyři do široka rozložené krátké končetiny. Od dnešních obojživelníků se odlišovali například větším počtem lebečních kostí, temenním otvorem (tzv. třetí oko), stavbou lopatkového pásma a krunýřem. Žili kolem jezer v přilehlých močálech a bažinách, jejichž břehy byly porostlé bujnou vegetací. Vajíčka snášeli do vody, v níž také žili jako pulci a dýchali vnějšími žábrami. V dospělosti žili na pevné zemi a dýchali plícemi.


 
 

Rekonstrukce Discosauriscus 

Jiří Svoboda

http://www.carbon-fossils.cz/permo-karbonske-kresby.html

 

Fotky fosílií Larev krytolebců Discosauriscus austriacus

Geologigké období PERM - PRVOHORY

Lokalita nálezů Boskovická brázda Česká Republika- staré sběry .

 

Autor David Berger více na http://www.carbon-fossils.cz/praveke-kresby-davida-bergera.html

 
 
 
 
TOPlist