Diplotmema mladeki Štúr

Diplotmema Stur

 

Skupina vyznačující se velkými listovými vějíři, dosahujícími délky až několika metrů. Tyto vějíře jsou význačné svou architektonikou. P. Corsin zavádí pro tuto skupinu označení Tetratmema. Názory na stavbu listů se mnohdy různily, dříve sem byly přičítány i lyginopteridy a sphenopteridy ze skupiny S.obtusiloba i mariopteridy.

Z osy vyrůstá mírně zklikacené vřeteno listu nesoucí střídavě vějířky, jejichž vřetena jsou vidličnatě rozvětvena, podobně jako u mariopterid, bývají však většinou nesymetrická, jedna (vnitřní) strana bývá větší a více vinuta než druhá (vnější). Pouze ve spodní části vějíře jsou zcela souměrná. Ve vrcholových částech vějíře listu mají vějířky již jen silně klikaté vřeteno a jsou pouze zpeřeně dělené. Lístky bývají často dosti dlouhé a vícekráte vidličnatě členěné v úkrojky uspořádané namnoze dlaňovitě. Pro typy s čárkovitými úkrojky zavedl H. Potonié rodové označení Palmatopteris. Diplotmemy jsou patrně vesměs pteridospermy. V některých případech byly zjištěny vícesemenné kupulky. Jejich fruktifikace jsou však dosud málo známy.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

  FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 

Diplotmema mladeki Štúr

Polsko - odval dolu Krupinski - svrchní karbon 310mil. let vestfál B

 

Language selection here!!!

 
 
 
 
TOPlist