Calamites suckowi Brongniart

Jádra kmenů jsou vždy k bázi silně zúžené. Jsou dělena v články 3-15 cm dlouhé, zkracující se postupně k bázi kmenů. Žebra jsou plochá nebo mírně vypouklá, široká až 4,5 mm a jsou oddělena slabými rýhami. Jsou vždy tupě zakončena. Pod lupou na nich bývá patrno jemné podélné rýhování. Jizvy po listech na horním konci žeber jsou kruhovité nebo mírně protažené, asi 2 mm široké, v podobě silně vystupujících hrbolků. Jizvičky na dolním konci žeber článků bývají často nezřetelné nebo slabě zřetelné. Větvení je nepravidelné, velmi sporé.

Výskyt: svrchní souvrství ostravské, vrstvy sedlové, sušské a doubravské. Velmi hojný druh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 

         Calamites suckowi

Zkamenělý kmínek přesličky Calamites suckowi

 

Language selection here!!!

 
 
 
 
TOPlist