Calamites cisti Brongniart

Kmeny jsou dlouze článkované, štíhlé, jejich jádra jemně žebrovaná. Žebra jsou úzká (1,5 mm), na konci zašpičatělá. Jizvičky na horním konci žeber článků jsou eliptického tvaru, na dolním konci tečkovité, často dobře zřetelné. Větvení je nepravidelné, velmi sporé.

Výskyt: souvrství ostravské a karvinské.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 

Obří kmínek Calamites cistii

Kásný veliký kmínek Calamites cistii v jemnozrnném pískovci .

 

Calamites cf cisti , kapradina Mariopteris .

 

Calamites cistii

Kmínek Calamites cistii.

 

Calamites cistii

Zkamenělý kmínek Přesličky   ....   Calamites cistii

 

Language selection here!!!

 
 
 
 
TOPlist