Asterophyllites charaeformis Sternberg

Tenké větve s drobnými články nesou přesleny kratičkých, asi 1,5 mm dlouhých, hákovitě slabě zahnutých, vlasově tenkých lístků. V přeslenech bývají obyčejně jen 4 líst-ky, někdy jsou patrny jen dva protilehlé.

Výskyt: vrstvy sušské a doubravské. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

  FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 
 

Asterophyllites charaeformis Sternberg

Asterophyllites charaeformis Sternberg 

Lokalita: odval dolu ČSM - Stonava ČR

stáří: svrchní karbon - doubravské a sušské souvrství

 

Language selection here!!!

 
 
 
 
TOPlist