Archaeopteridum dawsoni

Lokalita:Chlebovice - ostravské souvrství - spodní Karbon 324-327mil. cca 

Archaeopteridium dawsoni Stur

Listy jsou zhruba stejného tvaru jako u výše popsaného druhu, Jen lístky mají okraje dělené více nebo méně hlubokými zářezy v laločnaté úkrojky. Některými paleontology bývá tento druh slučován s druhem A. tschermaki Stur. Žilnatina je vějířovitá, výrazná.

Výskyt: hojně ve vrstvách petřkovických a hrušovských.

zde výše popsaný druh:

Archaeopteridium tschermaki Stur

Listy jsou dlouhé, protáhlé, kopinatého obrysu, dělené v protáhlé vějířky s paralelními okraji, na konci vždy mírně zúžené. Lístky jsou protáhlé, vejčitého tvaru, celokrajné, hustě stěsnané na vřetenu posledního řádu a šikmo dopředu nakloněné. Někdy bývají dosti úzké; na bázi jsou vždy klínovitě zúžené. Žilnatina je vějířovitá, hustá a často nevýrazná.

Výskyt: hojně ve vrstvách petřkovických a ještě i hrušovských.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

  FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 
 

Language selection here!!!

 
 
 
 
TOPlist