Alloiopteris Potonié

 

Pod tímto označením byly popsány sterilní velké listové vějíře, vyznačující se tím, že jsou u své báze jednou vidlicovitě rozděleny ve dvě symetrické části, které od sebe zpravidla značně odstávají, jsou dlouhé, široce kopinaté. Jejich vějířky jsou lichozpeřené, protáhlého tvaru, s paralelními okraji. Lístky mají sfenopteridní, popřípadě někdy i pekopteridní tvar. Jsou laločnaté nebo zoubkované, většinou nesymetrické, se zpeřenou žilnatinou. Při bázi vřeten přisedají ozdobné parohovité aflebie. Vřetena listů jsou bilaterární, je na nich patrna vždy dvojitá rovnoběžná podélná rýha po svazku cévním. Fertilní listy jsou označovány jako Corynepteris Baily. Nesou na střední žilce kulovité spory (snad synangia?), složené z oválných výtrusnic slabě deformovaných vzájemným tlakem, které mají úplný vertikální prstenec, probíhající podél hran, v nichž se výtrusnice vzájemně dotýkají.

Listové vějíře tohoto typu jsou na základě stavby vějířů přičítány k tlustovýtrusnicovitým (eusporangiátním) coenopteridním kapradinám, a to k čeledi Zygopteridaceae.

Alloiopteridy jsou známy od spodního karbonu až do svrchního vestfálu . Ve spodním namuru jsou ještě vzácné, hojné bývají až ve spodním vestfálu.

Alloiopteris (Corynepteris) coralloides Gutbier

Listové vějíře jsou 3 x lichozpeřené, jejich vějířky jsou dlouhé, kopinaté, s paralelními okraji, na konci zúžené ve špičku. Lístky jsou dosti velké, oválného, dlanitě laločnatého tvaru, dělené hlubokými zářezy ve 3-7 uštů, které bývají na konci zubaté nebo vidličnatě rozštěpené. Přisedají na vřetena kolmo krátkým řapíkem, řídce vedle sebe. Žilnatina je zpeřená, obvykle velmi slabě zřetelná, postranní žilky se vidličnatě dělí podle tvaru úkrojků. Vřetena jsou široká, s podélnou výraznou rýhou.

Výskyt: vrstvy sedlové, sušské a doubravské. Hojně.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

  FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 Náklad 300 výtisků — 03/11 — I. vydání,63 III

 

Alloiopteris coralloides

Polsko - odval dolu Krupinski - svrchní karbon 310mil. let vestfál B

 

Language selection here!!!

 

 

Alloiopteris coralloides

Polsko - odval dolu Krupinski - svrchní karbon 310mil. let vestfál B

 
 
 
 
TOPlist