Alethopteris lonchitica Schlotheim

Tento druh má velké vějíře trojúhelníkovitého až kopinatého tvaru. Jsou zpeřeně děleny v protáhlé vějířky vyššího řádu a ty v lístky jazykovitého, kopinatého tvaru. Mají paralelní okraje, směrem k vrcholu se pozvolna zužují. Bývají rovné nebo mírně ohnuté, různé délky. Na katadromní straně sbíhají po ose, na anadromní jsou odděleny ostrým úhlem a mírně se zde zaškrcují. Konec lístků je zaokrouhlený nebo tupě špičatý. Terminální lístky bývají vždy delší než ostatní lístky ve vrcholové části vějířků. Lístky jsou vypouklé a mají výraznou žilnatinu. Ze střední, rovné a silnější žilky se v ostrém úhlu oddělují postranní, jednou až dvakrát vidličnatě dělené žilky; naspodu se rychle

ohýbají do kolmého směru k okrajům lístků. Jsou husté a tenké. Vřetena jsou široká a plochá, podélně rýhovaná.

Variabilita tohoto druhu je dosti snadná. Některé formy mohou mít lístky značně podobné druhu Alethopteris serli Brongniart, nebo se svým úzkým tvarem mohou silně podobat druhu Alethopteris decurrens Artis.

Výskyt: vrstvy sedlové, sušské a doubravské.

 

Alethopteris  lonchitica - svrchní Karbon ČR

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

  FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 

Alethopteris  lonchitica

- svrchní Karbon ČR

 
 
 
 
TOPlist