Alethopteris decurrens Artis

Vějíře kopinatého tvaru jsou poměrně menší než u výše popisovaného druhu; jsou 3 x zpeřené. Lístky jsou velmi úzké, silně vypouklé a sbíhají po vřetenu. Jsou vždy nakloněny dopředu a řídce rozmístěny; dělí je od sebe často mezera až několik milimetrů dlouhá. Dosahují délky až 4 cm, zatím co jejich šířka bývá pouze 2-4 mm., jsou čárkovitého vzhledu, vpředu špičatě ukončené, žilnatina je velmi výrazná. Střední žilka leží uprostřed hluboké rýhy a dosahuje až do konce úkrojku, na bázi sbíhá po vřetenu. Postranní, jemnější žilky se rychle ohýbají do kolmého směru k okrajům lístků a bývají buď jednoduché, nebo jednou vidlicovitě rozdělené. Vřeteno posledního řádu má podélnou hlubokou rýhu, vřetena nižších řádů jsou širší, podélně rýhovaná. Tento druh je velmi charakteristický svými úzkými lístky a nelze jej tak snadno zaměnit s jinými.

Výskyt: vrstvy sušské a doubravské.

 

Alethopteris  decurrens  -   svrchní Karbon ČR 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

citace knihy: FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

    ÚSTŘEDNÍ  ÚSTAV  GEOLOGICKÝ,Eva Purkyňová,

  FLÓRA PRODUKTIVNÍHO KARBONU OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU,

Obálku navrhl Jiří Izera,Redaktora publikace: Marie Puchtová

Technický redaktor: Oldřich Dunka ,Vytiskly Středočeské tiskárny provozovna 113 v Praze,

13,00 AA - 13,26 VA - D 13*10192 - ST - 113-1875 61

 

Alethopteris  decurrens

- svrchní Karbon ČR 

 
 
 
 
TOPlist